Náš tým

O nás

  • Mistrovství řeči a projevu školíme na špičkové úrovni od roku 2008
  • Specializujeme se na rétoriku a komunikační dovednosti v komplexní podobě jako jediní v ČR
  • Máme tým elitních lektorů
  • Budujeme vlastní metodiku
  • Publikujeme knihy – Mluva jako obraz osobnosti, Učíme děti mluvit a vyprávět
  • Usilujeme o zavedení rétoriky pro studenty pedagogiky
  • Chceme vytvářet hodnoty a mít přínos pro společnost
  • Měníme komunikační a prezentační dovednosti svých klientů

Naši lektoři

Mgr. Martin Jung

Zakladatel a jednatel společnosti Rétor Institut. Absolvent studia českého jazyka a literatury na Univerzitě Hradec Králové, mj. i pod vedením doc. Martince.

Dlouhodobě spolupracuje s doc. Martincem na organizování a školení kurzů mluvní průpravy.

Od roku 2008 se věnuje lektorské činnosti a také konferování.

doc. Mgr. Václav Martinec

Divadelní režisér, dlouholetý pedagog JAMU a pedagogické fakulty, někdejší herec divadla Laterna Magika, zakladatel dramatického souboru Křesadlo, Pohybového divadla, Bílého divadla a Malého vinohradského divadla.

Držitel medaile Ministerstva školství 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oboru.

Autor několika vyhledávaných publikací.
V rámci činnosti společnosti Rétor Institut vzniká učebnice praktické rétoriky s pracovním názvem „Mluva jako obraz osobnosti“

doc. MgA Jan Přeučil

Herec, pedagog a uznávaná autorita v oboru rétoriky a pedagogiky. Mistr projevu a člověk s hlubokými vlastnostmi z oblasti komunikace, prezentace, šarmu a elegance.

V letech 1962 – 1991 přednášel hereckou tvorbu na DAMU, kde byl v roce 1988 jmenován docentem. V posledních pěti letech přednáší hereckou tvorbu na Vysoké herecké škole v Bánské Bystrici na Slovensku, kde byl jmenován mimořádným profesem.

Jeho semináře v oblasti rétoriky, komunikace a prezentačních dovedností vynikají výraznou osobitostí a silným emocionálním nábojem, má v oblasti vzdělávání dospělých praxi delší než 45 let.

Karel Hvížďala

Osobnost českého světa médií, mediální analytik, esejista, ale hlavně přední novinář, jedna z nejuznávanějších autorit v oboru žurnalistiky.

V šedesátých letech pracoval v Mladém světě, po normalizaci v nakl. Albatros, kde založil edici Objektiv, někdejší spolupracovník Svědectví, rádia BBC a Rádia Svobodná Evropa, zjm. během svého pobytu v exilu v německém Bonnu.

Dále bývalý spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Týden, komentátor Českého rozhlasu, MF Dnes a dalších.

MgA. Alfred Strejček

Herec, moderátor, hudebník, scénárista a pedagog.

Jeho hlas se vepsal do povědomí televizních diváků i rozhlasových posluchačů. Vytvořil řadu významných rolí ve filmu, v televizi i v rozhlase

Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn od UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, který představili ve 33 zemích na více než 700 vystoupeních.

Působil jako profesor uměleckého přednesu a nyní je externím pedagogem rétoriky a komunikačních dovedností na Palackého univerzitě v Olomouci.

Mgr. Růžena Tesařová

Absolventka studia jazykové a literární kultury na Univerzitě Hradec Králové, mj. i pod vedením doc. Martince. Rozhlasová redaktorka a moderátorka.

Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti hlasové průpravy.

Mgr. Marie Hodinářová

Profesionální herečka a dlouholetá spolupracovnice, lektorka.

Oblasti mluvní a hlasové průpravy se věnuje více než 10 let.

Mgr. Marie Leinveberová

Absolventka oboru Jazyková a literární kultura na Univerzitě Hradec Králové, kde na seminářích pod vedením doc. Václava Martince propadla krásám mluvené češtiny. Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti mluvy, a to jak ve formě větších skupinových seminářů, tak individuálních lekcí. Působí také jako moderátorka.

Je členkou skupiny elévů Českého rozhlasu. V periodikách regionálního charakteru pracuje na pozici korektorky a editorky textů.