Přehled kurzů

Úvod

O konání nebo zrušení kurzu ve dnech 22.4.-23.4.2020 bude rozhodnuto do konce března 2020. Prosíme, sledujte naše stránky. Přihlášení na kurz do tohoto data je NEZÁVAZNÉ, prosíme, přihlášku v případě zájmu vyplňte, ale kurz prozatím NEHRAĎTE.

 • Chcete, aby se lidé těšili na to, až začnete mluvit?
 • Máte otázky týkající se rétoriky, prezentace, hlasu, trémy...
 • Chcete svým hlasem okouzlit a zaujmout své posluchače...
 • Chcete zažít pocit, kdy PROMLUVÍTE A VŠICHNI ZTICHNOU...
 • Chcete se díky svému hlasu stát větším profesionálem...
 • Mluvíte v práci denně s lidmi nebo třeba jen doma čtete dětem pohádky...
 • Chcete poznat tajemství nejlepších řečníků a řečových profesionálů...
 • Míváte trému, když máte promluvit před skupinou lidí...

 • Poznáte, co je to magie slova a kouzlo osobnosti
 • Vyzkoušíte si herecké triky a práci s publikem

 • Máte problémy se sebeprezentací na veřejnosti?
 • Dozvíte se, jak překonávat strach a trému
 • Uvidíte, jak si připravit dokonalé vystoupení
 • Jak upoutat pozornost publika a čím si ji udržovat
 • Poznáte tajemství nejlepších řečníků a řečových profesionálů

 • Vše si sami a prakticky vyzkoušíte
 • Kurzy vedeme podle metodiky, kterou vypracoval doc. Václav Martinec

Zaměřujeme se výhradně na problematiku rétoriky a nabízíme kompletní vzdělávací program v tomto oboru.

Mluvit s lehkostí a být připraven na veřejné vystupování, vést nezapomenutelná obchodní jednání a firemní porady se může naučit úplně každý. Přesvědčte se sami!